Quattro giorni fra api e oleodotti - Adige 17.07.2018